Ahoana no hametraka fitoriana ny diso — Miasa sy ny fitantanam-BolaRehefa mahazo ny ratsy na heloka, dia maro kosa ireo mpahay lalàna mba hangataka ny dingana manaraka. Fampiharana ny andininy faha- ny cpc, hosoka dia midika hoe ny fihetsika tao ambadika izay mendrika ao amin’ny mazava ho azy ny fitsarana na izany na fanjakana, na ao amin’ny misy ambaratongam-pitsarana.

Eto no amantarana ny fihetsehana ao amin’ny faritra roa, ary afaka miroso araka ny fitarainana marina. Tari-dalana ity dia manazava ny fomba hametraka amin’ny fomba marina ny fitarainana dia diso ny sasany tsotra soso-kevitra izay dia ho ilaina amin’ny raharaha ilana izany