Ny antontan-taratasy ilaina amin’ny findramam-bola antokaMba mangataka an-trano antoka sy mahazo ny famaranana ny asa antoka mila mazava ny fepetra takiana

Ny fanombanana momba ny maha-mety ny fangatahana, dia ilaina ho amin’ny fanomezana ny findramam-bola dia atao noho ny famakafakana ny antontan-taratasy sasantsasany

Amin’ny ankapobeny, ny lenders mila mametraka ny fitsipika antontan-taratasy: manokana ny tahirin-kevitra, tahirin-kevitra mikasika ny fidiram-bola, sy ny antontan-taratasy mikasika ny fananana