Ny antontan-taratasy ilaina amin'ny findramam-bola antoka

tahirin-kevitra mikasika ny fidiram-bola

Mba mangataka an-trano antoka sy mahazo ny famaranana ny asa antoka mila mazava ny fepetra takiana Ny fanombanana momba ny maha-mety ny fangatahana

sy ny antontan-taratasy mikasika ny fananana

dia ilaina ho amin'ny fanomezana ny findramam-bola dia atao noho ny famakafakana ny antontan-taratasy sasantsasany Amin'ny ankapobeny. ny lenders mila mametraka ny fitsipika antontan-taratasy: manokana ny tahirin-kevitra.