Ahoana no fomba ahafahana mahazo ny zom-pirenena italiana